Научная революция!

Самые свежие инновации сезона

Поделись научной новостью
до 23.11.2015 –
GoPro HERO4

Выиграй
камеру

Правила акції GoPro HERO4
 • 1. Загальні положення.
  • 1.1. Організатором Акції «Научная революция» є компанія Farmaplant.
  • 1.2. Виконавцем Акції «Научная революция» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Біг Діджиталс Україна», ЕДРПОУ 38022282, діючий на основі Статуту
 • 2. Умови проведення Акції під умовною назвою «Научная революция» (надалі - Акція).
  • 2.1. Акція проводиться Організатором на території України у глобальній мережі Інтернет на сайті www.gopro.eye-t.ua (надалі — «Сайт»).
  • 2.2. Акція проводиться у період з "15" жовтня по "22" листопада 2015 року включно (надалі – Період проведення Акції).
  • 2.3. Акція проводиться з метою просування продукції Замовника, яка випускається під торговою маркою «EYE-t».
  • 2.4. В рамках Акції Учасникам Акції пропонується поширити в соціальній мережі Facebook або VK одну з п’ятьох новин про наукову революцію.
  • 2.5. Для Участі в Акції, Учасник Акції не вносить жодних грошових коштів на користь Організатора/Виконавця Акції.
 • 3. Вимоги до Учасників Акції.
  • 3.1. Учасниками Акції можуть бути тільки дієздатні громадяни України, що постійно проживають на території України, яким виповнилося 18 років, є зареєстрованими користувачами Сайту, поширили новину та підтвердили авторизацію через власний профіль користувача у одній із соціальних мереж http://www.facebook.com/ або http://vk.com, згідно умов користування такими соціальними мережами.
  • 3.2. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором з метою вільного поширення і використання, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту надання персональних даних.
  • 3.3. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити належне йому Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Заохочення Акції.
  • 3.4. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та\або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
  • 3.5. Учасник Акції, що вчинив протиправні дії та/або дії, визначені у п. 4.5. даних Правил визнається Порушником.
  • 3.6. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.
 • 4. Умови участі в Акції.
  • 4.1. Для участі у Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
   • 4.1.1. за допомогою спеціального програмного додатку обрати та поширити одну новину у соціальній мережі;
   • 4.1.2. підтвердити авторизацію через власний профіль користувача у одній із соціальних мереж http://www.facebook.com/ або http://vk.com;
   • 4.1.3. надати згоду на розміщення результатів проходження тесту на стіні власного профілю користувача у одній із соціальних мереж http://www.facebook.com/ або http://vk.com, згідно умов користування такими соціальними мережами.
  • 4.2. Кожен Учасник Акції може поширити більше однієї новини.
  • 4.3. Організатор/Виконавець/ Акції не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до надання Даних договору, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно):
  • 4.4. за розірвання договірних відносин з постачальником Інтернет послуг, як наслідок - неможливістю вчинити одну або кулька дій, що визначені п. 4.1. даних Правил;
   • 4.4.1. за затримки при проходженні тесту, а також будь-які інші технічні збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Організатора/Виконавця Акції;
   • 4.4.2. за будь-які інші збої в роботі мережі Інтернет;
   • 4.4.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;
   • 4.5. У разі виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будь – якої особи/Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Виконавець Акції має право усунути Учасника від подальшої участі у Акції, та/або прийняти рішення щодо автоматичного блокування IP-адреси відповідного Учасника Акції. Заблокований акаунт може бути поновлений виключно за особистим обґрунтованим поясненням такого Учасника Акції Організатору/Виконавцю Акції. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право визначати які саме дії є протиправними та які пояснення є обґрунтованими.
 • 5. Визначення Переможців Акції.
  • 5.1. Визначення Переможця Акції відбувається шляхом таємного відбору серед загальної кількості Учасників Акції, що протягом Періоду проведення Акції належним чином виконали умови даних Правил та не були обрані Переможцями Акції раніше. Відбір проводиться з використанням комп’ютерної програми шляхом випадкового вибору 1-го (одного) Учасника Акції під час кожного такого визначення. Учасник Акції, якого обрано за результатами відбору, визнається Переможцем Акції та здобуває право на отримання Заохочення Акції.
  • 5.2. Визначення Переможця Акції відбувається 25 листопада 2015 року.
  • 5.3. При настанні обставин, що визначені у п. 7.6. даних Правил, Організатор Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів проводить повторне визначення відповідної кількості Переможців Акції з дотриманням вимог, визначених п. 5 Правил серед Учасників Акції, що не були визначені Переможцями Акції раніше. За результатами повторного визначення Переможців Акції складається Протокол, у якому вказуються дані Учасника Акції, що втратив право на отримання належного йому Заохочення Акції та Учасника Акції, що визнається Переможцем Акції в результаті повторного визначення. Повторне визначення Переможця Акції, що втратили набуте ними право на отримання Заохочення Акції проводиться не більше 3 (трьох) разів.
  • 5.4. Остаточні результати визначення Переможця Акції фіксуються Організатором та відображаються у Протоколах. Результати відбору, зафіксовані Організатором у Протоколах, є остаточними, з урахуванням особливостей повторного визначення Переможця Акції та такими, що не підлягають оскарженню.
 • 6. Заохочення за підсумками Акції.
  • 6.1. Заохочення Акції - Відеокамера Go Pro 4 – 1 шт.
  • 6.2. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право змінити фонд Заохочень та/або його кількість та технічні характеристики на власний розсуд.
  • 6.3. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.
  • 6.4. Фонд Заохочень Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочення Переможцю Акції, що здобула на нього право.
 • 7. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень.
  • 7.1. Переможця Акції протягом 3-х (трьох) робочих днів буде повідомлено про визнання його такими за допомогою профілю користувача Сайту.
  • 7.2. Для отримання Заохочення, Переможець Акції протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту визнання його такими повинен зв’язатися з Організатором засобами Сайту та підтвердити можливість отримати належного йому Заохочення Акції. Також кожен Переможець Акції повинен надати Організатору наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, адресу реєстрації за місцем проживання з індексом, контактний телефон з кодом міста, копію паспорта громадянина України (усі сторінки з записами); копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу. Вказані відомості і документи, надаються засобами електронної пошти з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України та надсилання Заохочення Переможцю Акції. Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
  • 7.3. Заохочення Акції надсилається Переможцю Акції, що здобули на них право засобами поштової або кур’єрської доставки у строк до «XX» травня 2012 року. Заохочення вважається врученим з моменту передачі Заохочення Акції перевізникові.
  • 7.4. Вручення Заохочення Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
  • 7.5. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцем Акції Заохочення Акції після їх вручення та/або за неможливість таким Переможцем Акції скористатись належним йому Заохоченням Акції з будь-яких причин та/або будь – які наслідки реалізації Заохочення Акції.
  • 7.6. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції без будь – яких компенсацій, в тому числі грошової, у наступних випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:
   • 7.6.1. якщо Переможця Акції визнано Порушником до моменту вручення йому Заохочення;
   • 7.6.2. якщо Переможець Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Заохочення Акції будь – яким зручним способом, з не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
   • 7.6.3. якщо Переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, передбачених даними Правилами;
   • 7.6.4. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь-яким зручним способом;
   • 7.6.5. у разі надання Переможцем Акції даних не свого паспорта громадянина України/або картки фізичної особи – платника податків, що належать іншій особі;
   • 7.6.6. у разі не можливості ідентифікувати Переможця Акції;
   • 7.6.7. у разі не належного виконання умов даних Правил.
  • 7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення Акції. При цьому, відповідний Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
  • 7.8. У разі неможливості вручення Заохочення Акції належному Переможцю Акції, з урахуванням умов повторного визначення Переможця Акції, він визнається незатребуваним. При цьому таке Заохочення Акції не може бути затребуваним Переможцем Акції повторно. Грошова компенсація Заохочення Акції не видається.
  • 7.9. У разі виявлення неможливості вручення Заохочення Акції, Організатор має право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.
 • 8. Загальні умови Акції.
  • 8.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на www.goproeye-t.ua.
  • 8.2. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб/Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
  • 8.3. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
  • 8.4. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. 8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
  • 8.5.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції;
   • 8.5.2. не ознайомлення з фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочення Акції;8.5.3. не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для вручення Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
   • 8.5.3. невиконання, неповне або неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцем Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
   • 8.5.4. неотримання Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками у наданні послуг перевізника;
   • 8.5.5. не можливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;
   • 8.5.6. неможливість скористатися Заохоченням Акції;
   • 8.5.7. якість та технічні характеристики Заохочення, що не відповідають очікуванням Переможця Акції;
   • 8.5.8. не ознайомлення з умовами користування соціальними мережами http://www.facebook.com/ та/або http://vk.com, та їх наслідки.
  • 8.6. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
   • 8.6.1. Організатор має право змінити Правила Акції, повідомивши про такі зміни на www.gopro.eye-t.ua.
   • 8.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором/Виконавцем Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора чи Виконавця збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця Акції даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою вільного поширення і використання Організатором та/або Виконавцем Акції доки не мине потреба
   • 8.6.3. Беручи участь в Акції, Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки Організатору/Виконавцю будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором/Виконавцем згідно даних Правил.
  • 8.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцем Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
  • 8.8. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможця Акції та розподілом фонду Заохочень Акції;
  • 8.9. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється особою/Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет як для надсилання Даних договору, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію та/або Заохочення Акції).
  • 8.10. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами Акції.
  • 8.11. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Акцією.
  • 8.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
  • 8.13. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
  • 8.14. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.
  • 8.15. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, пов’язані з їх участю в Акції.
ection

Научная революция! Инновационные медицинские препараты по всему миру начали добавлять в свой состав эктоин, который был впервые обнаружен в пурпурной бактерии Halorhodospira halochloris из египетского соленого озера в Вади-Эль-Натрун (Скитская пустыня), а позже найден и в других галофильных (солелюбивых) бактериях. При помощи эктоина эти бактерии защищаются от экстремальных условий окружающей среды, например, от сильных температурных колебаний, высокой концентрации солей, высыхания и УФ-излучения.

Клинические исследования доказали, что наряду со стабилизирующим действием, которое эктоин оказывает на биомолекулы, он также имеет и противовоспалительные свойства. Ввиду этого в медицинской промышленности эктоин применяется в препаратах против раздражения и воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек. Сюда относятся такие заболевания как простуда, аллергия, заболевания дыхательных путей, сухость носа и глаз, мукозит, зуд или воспаление наружного слухового прохода, а также такие воспалительные кожные заболевания, как нейродермит, псориаз и экзема.

В украинских аптеках эктоин пока что можно найти лишь в глазных каплях EYE-t, которые производятся в Германии. Источник: Wikipedia

bionic

Научная революция! Ocumetics Technology Corp утверждает, что разработала безболезненную 8-минутную процедуру, которая может сделать ваше зрение, предположительно, в три раза лучше, чем 20/20.

Генеральный директор компании, канадский оптик, доктор Гарет Уэбб изобрёл кнопкоподобную линзу и в течение 8 лет проводил исследования общей стоимостью в 3 млн. долларов США.

«Такой коррекции зрения мир еще не видел. Если вы с трудом различаете часы, висящие на расстоянии 3 м от вас, то с Bionic Lens вы легко сможете определить время на расстоянии 10 метров», - заявил доктор Уэбб каналу CBC.

Процедура аналогична операции по удалению катаракты и предусматривает замену хрусталика глаза на бионическую линзу посредством введения инновационного солевого раствора непосредственно в глаз пациента. В данный момент клинические испытания продукта продолжаются, а это означает, что в продажу бионические линзы поступят лишь через 2 года. Источник: www.iflscience.com

brain

Научная революция! Мигель Николелис и его коллеги из Университета Дьюка в Северной Каролине удачно провели 2 эксперимента с применением инновационного межмозгового интерфейса

В рамках первого эксперимента 3 сидящие в отдельных комнатах макаки-резуса были подключены при помощи электродов к одной «ментальной сети». Каждая макака могла мысленно управлять аватаром руки на экране, но лишь в определенной оси. Чтобы достигнуть цели (сок, к которому тянулась «рука»), обезьяны научились ментально взаимодействовать друг с другом, улучшая результаты с каждой попыткой.

Во втором эксперименте ученые объединили в ментальную сеть 4 крысы. Одной из задач было предсказывание дождя по температуре и давлению. Подопытные справились с задачей в 41% случаев, что значительно превышает процент случайного попадания.

Данная технология открывает совершенно новые возможности для человека. Только представьте будущее, в котором люди с неврологическими расстройствами могут подключаться к здоровому мозгу, чтобы заново учиться двигать парализованными конечностями! Представьте мир, в котором люди силой мысли могут совместно управлять сложными механизмами или огромными роботами! Источник: www.iflscience.com

optical

Научная революция! Группа ученых из Университета Аделаиды в Австралии разработала лазерный инструмент для анализа дыхания. Прибор использует специальный лазер для измерения молекулярного содержимого образцов выдыхаемого пациентом газа.

Лазерная система анализа дыхания использует свет для распознавания различных молекул, которые содержатся в газах и являются субпродуктами метаболических процессов в организме – их уровень заметно меняется, если что-то идет не так.

Рак, астма, диабет - все эти болезни можно будет распознать задолго до того, как появятся первые внешние симптомы!

Ожидается, что в широкую практику это изобретение поступит через 3 года. А следующей целью ученых является разработка более аккуратной методики диагностики и интерпретации полученных результатов в зависимости от специфических особенностей каждого человека. Источник: www.medicalnewstoday.com

cellscope

Научная революция! Ученые Калифорнийского Университета совместно со специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), Университета Монпелье (Франция) и научно-исследовательских центров в Яунде (Камерун) разработали микроскоп для смартфонов – CellScope Loa, который способен выявлять и анализировать инфекции, вызванные паразитическими червями, используя только видео и каплю крови.

Результаты пилотного исследования были опубликованы в Science Translational Medicine и предполагают, что видео, записанное устройством, поможет медработникам принять крайне важные решения относительно лечения опасных инфекций вне лабораторных стен. Инновационному инструменту понадобится всего 2 минуты, чтобы выдать результат по загруженному образцу.

Исследователи подтвердили эффективность и удобство работы с устройством в процессе тестирования на 33 пациентах, потенциально зараженных паразитом Лоа-лоа. Следующим шагом станет широкое применение CellScope Loa в лечении 40,000 зараженных камерунцев. Источник: www.medicalnewstoday.com

Победитель акции

Дима Виноградов, Киев

Результат розыгрыша (random.org) Photo of the winner